Chirurgiczne

Raspator i Elevator do brodawek - zagięty.
41.864.50 Raspator/ Elevator do brodawek, zagięty, 4,2/3,8 mm

41.864.50 Raspator/ Elevator do brodawek...

274,00 zł
Do koszyka