O firmie


 Medilab Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku jest polską firmą rodzinna, która powstała w 1988 r.
 

Niewiele polskich firm o prywatnym kapitale zaopatrujących obszar medyczny może pochwalić się tak długim doświadczeniem.
 

Podczas ponad 30 letniej działalności w firmie skrystalizował się wybór branż i ścisły zakres działalności handlowej. Są to:
 

  • zaopatrzenie placówek ochrony zdrowia i innych obszarów gospodarki w produkty i środki do utrzymania higieny,

  • zaopatrzenie ochrony zdrowia w materiały eksploatacyjne do procesów sterylizacji, 

  • zaopatrzenie ochrony zdrowia w myjnie-dezynfektory i sterylizatory medyczne,

  • zaopatrzenie gabinetów stomatologicznych w nowoczesne materiały stomatologiczne, protetyczne i chirurgiczne. 


Naszymi dostawcami są producenci z Europy, Izraela, USA, Tajwanu a naszymi odbiorcami placówki ochrony zdrowia jak i liczni odbiorcy z innych dziedzin gospodarki. Produkty, w które zaopatrujemy naszych Klientów, są zawsze starannie dobierane na podstawie trzech kluczowych cech: doskonałej jakości, dostosowania do potrzeb polskich odbiorców i korzystnej ceny.
 

Dbamy o to, aby pozostawać w ścisłym kontakcie z dostawcami. Uczestniczymy aktywnie w rozwijaniu marki producenta. Organizujemy działania marketingowe w Polsce, zapewniając sieć dystrybucji dostosowaną do specyfiki produktów.
 

Potrafimy trafnie ocenić potrzeby polskiego rynku. W ciągu trzech dekad działalności zgromadziliśmy duże doświadczenie i dzięki temu produkty wprowadzane na rynek przez naszą firmę odnoszą sukces. Od ponad 30 lat cieszymy się opinią godnego zaufania, stabilnego partnera handlowego- zarówno wśród producentów, jak i odbiorców w Polsce. Na umocnienie tej opinii pracujemy każdego dnia.