Apatos® Mix (3 wielkości opakowań, różna granulacja)

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: OsteoBiol
  • Dostępność: Jest Jest

  • Historia ceny
  • szt.
  • Cena netto: 305,56 zł 330,00 zł

Heterologiczny miks kości korowo-gąbczastej.

CHARAKTERYSTYKA

 

Apatos® to biokompatybilny, osteokondukcyjny biomateriał pochodzenia heterologicznego o cechach bliskich mineralnej kości ludzkiej. Może być stosowany jako alternatywa do kości autogennej. Naturalnie mikroporowata struktura materiału Apatos® ułatwia powstawanie nowej kości w obszarze defektu, przyspieszając ten proces. Mikrokrystaliczny hydroksyapatyt kostny Apatos® jest dostępny w wersji korowej (Apatos® Cortical) i miksu kości korowo-gąbczastej (Apatos® Mix).

 

STOSOWANIE

 

Apatos® musi zostać nawilżony i dokładnie zmieszany z kilkoma kroplami roztworu soli fizjologicznej lub z TSV Gel, aby zwiększyć stabilność wszczepu w przypadku ubytków z brakującą którąkolwiek ze ścian. Może być również mieszany z krwią pacjenta, lub w razie konieczności z lekami wybranymi do zabiegu. Tak uzyskaną mieszaninę należy umieścić w polu za pomocą sterylnej szpatułki lub strzykawki do biomateriałów.

 

WSKAZANIA KLINICZNE

 

SINUS LIFT Z DOSTĘPU BOCZNEGO - podniesienie dna zatoki szczękowej

DEHISCENCJE I FENESTRACJE - ubytki okołowszczepowe

REGENERACJA WYROSTKA - wypełnienie zębodołu

SINUS LIFT METODĄ ZAMKNIĘTĄ - sinus lift metodą osteotomową

POZIOMA AUGMENTACJA - defekty dwuścienne

 

Apatos® to uniwersalny wypełniacz, który może być stosowany w leczeniu ubytków okołowszczepowych i regeneracji defektów dwuściennych. Ze względu na swoją granulację, Apatos® nie powinien być stosowany do wąskich defektów, natomiast pasuje doskonale przy głębokich zębodołach, np. po ekstrakcji trzonowców. Oba rodzaje zabiegów sinus lift (z dostępu bocznego i metodą osteotomową)(2,10), podobnie jak zabiegi poziomej augmentacji mogą zostać przeprowadzone z zastosowaniem biomateriału Apatos® jako substytutu kości.

Apatos® Cortical charakteryzuje się długim czasem resorpcji, co gwarantuje optymalne zachowanie objętości wszczepu.

W razie potrzeby wszczep biomateriału Apatos® może być zabezpieczony membraną OsteoBiol® Evolution lub ustabilizowany płytką Cortical Lamina®.